• Rayat Shikshan Sanstha, Satara. Authorized dealer for Pune district
 • National Insurance Academy, Baner, Pune
 • Singhad Technical Education Society, Vadgaon, Pune.
 • Dr. D. Y. Patil Pratishthan, Pune.
 • Pune District Education Association, Pune.
 • Lonavala Education Trust, Lonavala.
 • Audyogik Shikshan Mandal (IBMR), Chinchwad.
 • Indira National School, Wakad.
 • JSPM’s Blossom Public School, Tathawade
 • Gayatri English Medium School, Moshi
 • Chakreshwar Shikshan Mandal, Chakan.
 • M M C C, Deccan Gymkhana.
 • M. M. C. O. E., Karvenagar.
 • M. M. I. T., Lohgaon.
 • Annasaheb Magar Mahavidyalaya, Hadapsar.
 • Baburaoji Gholap College, Sangvi.
 • Mamasaheb Mohol College, Paud Road.
 • Abhinav English Medium School, Ambegaon.
 • College of Engineering, Manjari.
 • S. M. Joshi College, Hadapsar.
 • Sansakar English School, Pirangut.
 • Akshara International School, Wakad